R22518 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození zařízení elektrizační soustavy činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 11658-10/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona během polních prací v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí při otáčení traktorem špatně odhadl vzdálenost a zavadil o betonový opěrný bod č. 65, přičemž došlo k jeho zlomení, a dále došlo k vylomení dvou izolátorů na podpěrném bodu č. 64 a jednoho izolátoru na opěrném bodu č. 63, a tím k porušení zákazu poškození zařízení elektrizační soustavy činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 26. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 118.24 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon