R22517 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06605-3/2017-ERU

Obvinění z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Podhorní Újezd, prováděli zemní práce, při kterých došlo dne 11. září 2016 k poškození plynovodní přípojky strojním mechanizmem, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, z nedbalosti dopustili přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 7. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 545.14 KB

Obsah

Sdílejte