R22218 - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 00240-10/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci možného spáchání přestupku dle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit z vědomé nedbalosti tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v blízkosti plynárenského zařízení činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona, se ve smyslu § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 20. 10. 2018

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 330.13 KB

Sdílejte