R21516 – rozhodnutí k poškození elektrické stanice činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05931-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona dne 20. srpna 2015 v obci Želeč v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy prováděl zemní práce související s realizací vodovodní přípojky, při kterých došlo k poškození podzemního kabelového vedení nízkého napětí, a tím k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 466.8 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon