R21515 – rozhodnutí k neoznámení změn podmínek pro udělení licence

Číslo jednací: 06155-7/2015-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba, se tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111219955 v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně po změně podmínek pro udělení licence dle ust. § 5 energetického zákona a změn týkajících se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence dle ust. § 7 téhož zákona, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu v době od 15. listopadu 2012 do 11. června 2015 změnu svého trvalého pobytu a v době od 1. dubna 2013 do 14. července 2015 změnu technických parametrů provozovny a současně o nich nepředložil doklady a nepožádalo změnu rozhodnutí o udělení licence č. 111219955, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 22. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.28 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon