R21415 – rozhodnutí k neoznámení změn podmínek pro udělení licence

Datum

Číslo jednací: 06136-3/2015-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba, se tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111015158 v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně po změně podmínek pro udělení licence dle ust. § 5 energetického zákona a změn týkajících se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence dle ust. § 7 téhož zákona, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu v době od 21. července  011 do dne vydání tohoto příkazu změnu svého trvalého pobytu, neboť nejpozději dne 20. července 2011 došlo ke změně trvalého pobytu účastníka řízení a současně o ní nepředložil doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence č. 111015158, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 24. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 593.86 KB

Obsah

Sdílejte