R21216 – rozhodnutí k neudržování odběrného plynového zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob

Číslo jednací: 02464-3/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona, v přesně nezjištěné době nejpozději do dne 11. ledna 2016 neudržoval odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a zjištěné závady neodstranil, v důsledku čehož došlo k intoxikaci dvou nezletilých osob kysličníkem uhelnatým, dopustil z nedbalosti přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 14. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 479.43 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon