R21116 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05798-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. srpna 2015 v katastrálním území Pavlovsko, naproti domu č. p. 99 zemní práce v souvislosti se stavbou „Pavlovsko – rodinný dům Bungalow 91", konkrétně s výstavbou vodovodní přípojky, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 443.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon