R21115 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 05771-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl dne 12. května 2015 zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že z elektroměrové skříně vyjmul 3 ks jističů s označením 40A-500V, v důsledku čehož přerušil dodávku elektrického proudu do odběrného místa, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 477.05 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon