R21021 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 09467-5/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu terénní úpravy a výkopové práce, v důsledku kterých došlo v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození energetického zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 22. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 202.75 KB

Obsah

Sdílejte