R21017- rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Datum

Číslo jednací: 06248-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. srpna 2016 v obci Vranovice-Kelčice, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v rámci realizace stavby „III/4334, III/36711 - Kelčice" prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké ocelové plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 618.75 KB

Obsah

Sdílejte