Číslo jednací: 00801-2/2020-ERU

Podle § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona se účastnici řízení ukládá opatření k nápravě, spočívající v povinnosti odstranit protiprávní stav, a to odstranit zeminu a suť nacházející se na pozemku tak, aby výška venkovního vedení vysokého napětí 22 kV mezi podpěrným bodem a trafostanicí činila nad rovinou terénu minimálně 6 metrů v souladu se stanovenou normou, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 18. 2. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 188.95 KB

Obsah

Sdílejte