R20517- rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 06084-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. října 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení, prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, spočívající v hloubení výkopu pro uložení kanalizační přípojky, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 21. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 442.61 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon