R20421 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02904-5/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že při provádění výkopových prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu poškodil v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona středotlaký plynovod.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 201.98 KB

Obsah

Sdílejte