R20319 – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 06199-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 10 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jakožto povinná osoba neposkytl kontrolujícím součinnost potřebnou k výkonu kontroly, když neposkytl veškeré požadované podklady a informace dle zaslané výzvy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 23. 7. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 320.96 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon