R20215 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05942-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. června 2014 v obci Chomutov na ulici Dostojevského zemní práce v souvislosti se stavbou „CV – Chomutov, Za gymnáziem – rekonstrukce NN", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje pro provádění tzv. protlaku k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 354.06 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon