R19420 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 02078-9/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterých se dopustil úmyslně tím, že v přesně nezjištěné době provedl v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 24. 6.2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 328.3 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon