R19415 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05654-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Záhoří na adrese Smrčí 50 zemní práce za účelem vybudování nové vodovodní přípojky, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32 ručním nářadím, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 490.22 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon