R19116 – rozhodnutí k nepoužívání technických zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, k výkonu licencované činnosti

Datum

Číslo jednací: 05526-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. c) energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu elektřiny, v době ode dne 1. ledna 2009 do dne 13. listopadu 2015 nezajistil, aby k výkonu jeho licencované činnosti v provozovně byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 2. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 686.39 KB

Obsah

Sdílejte