R19017 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 00893-4/2017-ERU

Obviněná z přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době ode dne 23. srpna 2016 do dne 6. září 2016 a dne 15. listopadu 2016 provedla zásah na odběrném elektrickém zařízení, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož odebírala a umožnila odebírat z neměřené části elektřinu v bytě jí užívaném, úmyslně dopustila dvou přestupků podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 21. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 521.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon