R18613 - rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky d 3,2 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 10865-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 3. července 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bruzovice na parcele č. 762/21 s využitím strojního mechanizmu (rotační sekačky) zemní práce v souvislosti s údržbou pozemku (kosení travního porostu), přičemž poškodil středotlakou plynovodní přípojku d 3,2, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 6. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 523.01 KB

Obsah

Sdílejte