R18513 - rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení za účelem vyzkoušení plynového kotle

Číslo jednací: 12468-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 71 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl dne 7. června 2013 zásah na odběrném plynovém zařízení tak, že v posledním podlaží bytového domu, za účelem vyzkoušení staršího plynového kotle odšrouboval na přívodní trubce zátku, kterou byl přívod plynu zabezpečen, a připojil nalezený plynoměr č. 6485032 na trubku vedoucí do bytu v posledním patře tohoto domu, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 18. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 459.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon