R18420 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 02802-10/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s § 49 odst. 4 energetického zákona provedl zásah do měřícího zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 31. 7. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 135.09 KB

Obsah

Sdílejte