R18319 - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 05785-8/2019-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. j) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 17. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 664.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon