R18313 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 10866-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl dne 16. května 2013 v Havířově-Šumbarku, ul. Chrpová 536/2, na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že odstranil plombu ze zajišťovací krabice elektroměrové desky nacházející se uvnitř novinového stánku a vodivě propojil fázové vodiče, v důsledku čehož následně vědomě čerpal neoprávněně elektrickou energii, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 4. 2. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 444.08 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon