R18213 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení před měřícím zařízením

Číslo jednací: 12467-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 8. února 2013 v prodejně Elektro Roman Volák v Ostravě-Zábřehu, ul. Rudná 39/901, provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tím, že odstranil krycí plech elektroměrového rozvaděče a z přívodní svorkovnice napojil kabel CYKY 3Cx1,5 mm2, který ukončil zásuvkou, z níž byly dále rozvedeny prodlužovací kabely po objektu, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 28. 1. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 483.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon