R17715 - rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných informací a podkladů ve stanovené lhůtě

Číslo jednací: 04966-3/2015-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost č. j. 11642-8/2014-ERU ze dne 9. března 2015 a opakovanou písemnou žádost č. j. 11642-11/2015-ERU ze dne 5. května 2015 ve stanovených lhůtách a ani do dne vydání příkazu požadované informace a podklady podle ust. § 15a odst. 1 energetického zákona, dopustil správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 24. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 261.42 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon