R17417 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 12506-7/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. září 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Partutovice, zemní práce související s rekonstrukcí komunikace a kanalizace, kdy při strojním provádění výkopových prací došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 27. 7. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 563.85 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon