R17216 – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 07930-30/2015-ERU

Správní řízení zahájené pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 9 energetického zákona ponechal v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 metry, se dle ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2018

druhý stupeň

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 282.11 KB

Obsah

Sdílejte