R17216 – rozhodnutí k ponechání porostu nad výšku 3 m v ochranném pásmu nadzemního vedení

Číslo jednací: 07930-10/2015-ERU

Obviněná z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 9 energetického zákona nejméně ode dne 7. listopadu 2014 do dne 4. dubna 2016 ponechává v ochranném pásmu nadzemního vedení zvlášť vysokého napětí 2x 400 kV na pozemku růst porosty nad výšku 3 m, dopustila přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona z nedbalosti.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 1. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 398.94 KB

Obsah

Sdílejte