Účastník řízení
Fyzická osoba
Spisová značka
05759/2021-ERU
Číslo jednací
05759-13/2021-ERU
Nabytí právní moci

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. fenergetického zákonakterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 252.76 KB

Obsah

Sdílejte