R16716 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy

Číslo jednací: 01237- 5 /2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v blíže neupřesněné době ode dne 6. listopadu 2015 do dne 8. listopadu 2015 na rekreační chatě zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy tak, že po předchozí demontáži elektroměru připojil v rozvaděči přívodní fázové vodiče k odvodovým fázovým vodičům vedoucích do elektroinstalace uvedené rekreační chaty, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral elektřinu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 461.85 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon