R16713 - rozhodnutí k zásahu do odběrného zařízení za účelem neoprávněného odběru elektrické energie

Číslo jednací: 15566-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl dne 25. dubna 2013 zásah na odběrném elektrickém zařízení tak, že viditelně poškodil plombu uvnitř krabičky č. 5 typu KP01 a neodborně zapojil vodiče za účelem neoprávněného přívodu elektrické energie do bytových prostor, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 21. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 452.95 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon