R16616 – rozhodnutí k zásahu na odběrném místě elektrického zařízení bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 00502-2/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v blíže nezjištěné době ode dne 17. září 2015 do dne 13. října 2015 vnikl do rozvodné skříně, kde u odpojeného elektroměru vsunul fázové vodiče do přívodní svorky a nulový vodič vytáhl ze svorkovnice elektroměru, v důsledku čehož elektroměr nezobrazoval a neregistroval spotřebu elektřiny a docházelo tím k neoprávněnému odběru elektřiny, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 407.11 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon