R16615 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 01858/2015-ERU

Obviněný z přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 14. května 2014 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona tak, že nezjištěným předmětem a způsobem odstranil plombu krytu hlavního jističe a svorkovnice hlavního domovního rozvaděče, kde ho připojil na závitovou pojistku o hodnotě 35 A, odkud vedl a napájel podružný elektroměrový rozvaděč, v důsledku čehož neoprávněně čerpal elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 711.34 KB

Obsah

Sdílejte