R16614 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09591-3/2014-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Bojkovice zemní práce související s výstavbou nové kanalizace, při kterých došlo prostřednictvím stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ustanovení  § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 6. 11. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 444.98 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon