R16513 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do elektroměrné skříně

Číslo jednací: 15556-3/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl na začátku měsíce října roku 2012 neoprávněný zásah do elektroměrné skříně, kde připojil přívodní vodiče AY 6 mm a vývodní vodiče CY 10 mm ve všech třech fázích, a svým jednáním tak umožnil odběr elektrické energie, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 1. 1. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 468.9 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon