R16416 – rozhodnutí k neoznámení změn pro udělení licence

Číslo jednací: 04501-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 110705179 v době ode dne 11. února 2009 do dne 6. října 2015 neoznámil neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ustanovení § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ustanovení § 7 téhož zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence č. 110705179, ačkoliv nejpozději dne 10. února 2009 došlo ke změně trvalého pobytu účastníka řízení dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 614.61 KB

Obsah

Sdílejte