R16316 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 04237-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v blíže nezjištěné době dne 10. října 2015 v obci Kostomlátky, okres Nymburk, ulice Ke Křížku, u novostavby rodinného domu naproti domu č. p. 13, v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl činnost, při které došlo k poškození plynárenského zařízení, tak, že při zemních výkopových pracích souvisejících s realizací kanalizační přípojky pro stavbu s názvem „Rodinný dům v Kostomlátkách" ručním nářadím došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 424.77 KB

Obsah

Sdílejte