R16016 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 00503-3/2016-ERU

Obviněná se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedla v blíže neupřesněné době ode dne 23. září 2015 do dne 3. listopadu 2015 zásah na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy tak, že v rozvodné skříni elektrické energie po demontování elektroměru sejmula kryt krabice a propojila přívodní a odvodní vodiče, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebírala elektřinu, úmyslně dopustila přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 388.34 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon