R15713 - rozhodnutí k lezení na kovový sloup vysokého napětí

Číslo jednací: 13953-2/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona, dne 13. července 2013 v 18:35 hodin v obci Přibyslav, ulice Vyšehrad, v parku tzv. pod farou" vylezl na kovový sloup vysokého napětí, kde si sedl na železné rameno sloupu, čímž porušil zákaz provádět v ochranném pásmu nadzemního vedení činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 30. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 376.46 KB

Obsah

Sdílejte