R15617 - rozhodnutí k porušení povinnosti umožnit provozovateli distribuční soustavy přístup k měřícímu zařízení

Číslo jednací: 13822-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 2 písm. c) energetického zákona ani po opakovaném poučení neumožnil dne 6. září 2016 zaměstnancům společnosti NTL Forensics, a. s., IČO: 277 71 831, zmocněné na základě plné moci a smlouvy o poskytování služeb k jednání jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 247 29 03, přístup k rozvodné skříni v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 457.21 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon