R15613 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do elektroměrového rozvaděče

Číslo jednací: 13943-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 49 odst. 4 energetického zákona, zasáhl do elektroměrového rozvaděče, když obvodní fázové vodiče vedoucí do svorkovnice elektroměru v. č. 64136190, které byly odpojeny provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s. při přerušení dodávky elektřiny dne 24. dubna 2013, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zapojil zpět do obvodních fázových svorek elektroměru a umožnil tak odběr elektřiny, čímž porušil zákaz zásahu do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 22. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 487.19 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon