R15513 - rozhodnutí k lezení na stožár elektrického vedení

Číslo jednací: 11852-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona, dne 12. července 2013 v době před 21:25 hodin vylezl jako člen mysliveckého sdružení s loveckou puškou (opakovací kulovnice ZG47, výr. č. 12425) asi do poloviny stožáru elektrického vedení umístěného v obilném poli u obce Mirkovice za účelem monitorování pohybu zvěře a určitou dobu na stožáru za tímto účelem setrval, a to do doby příjezdu hlídky Policie České republiky a její výzvy k opuštění stožáru elektrického vedení učiněné ve 21:25 hodin, kterou obvinění uposlechl a ze stožáru slezl, porušil zákaz provádět v ochranném pásmu nadzemního vedení činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu nadzemního vedení, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 29. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 316.96 KB

Obsah

Sdílejte