R15418 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 00953-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době od konce roku 2016 do začátku roku 2017 v odběrném místě provedl bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, čímž umožnil užívání neměřené elektřiny pro spotřebiče.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 421.86 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon