R15313 - rozhodnutí k poškození plynovodní středotlaké přípojky Pe d 32 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 12583-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 8. srpna 2013 zemní práce na svém pozemku označeném jako stavební parcela č. 405/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, kdy pomocí vozíku Desta, na němž měl nasazené kovové radlice, prováděl stržení zeminy svažitého terénu do roviny, při kterém došlo k přetržení plynovodní středotlaké přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 29. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 871.53 KB

Obsah

Sdílejte