R15113 - rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodního potrubí PE d 110 při provádění výkopových prací

Číslo jednací: 12009-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 3. září 2012 v ochranném pásmu podzemního plynárenského zařízení v obci Rumburk, ulice Havířská, před č. p. 674, výkopové práce v souvislosti s pracemi pro vodovodní přípojku na parcele č. 3213/16a, kdy došlo k poškození středotlakého plynovodního potrubí PE d 110, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 29. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1020.91 KB

Obsah

Sdílejte