R15015 – rozhodnutí k poškození elektrické stanice činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04179-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), dne 17. listopadu 2014 ve 13.41 hod. v ochranném pásmu elektrické stanice v obci Červené Pečky - Dobešovice naproti domu č. p. 346 prováděl činnost, při které došlo k poškození tohoto zařízení, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 545.58 KB

Obsah

Sdílejte