R14613 - rozhodnutí k zásahu do měřícího zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 12880-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 71 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl v květnu roku 2013 zásah do měřícího zařízení výr. č. 3465668 bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že otočil plynoměr, čímž došlo k propojení přívodu s odvodem, přičemž takto zapojené měřidlo nezaznamenávalo protékající plyn, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. o) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2013

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 445.17 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon