R14515 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04622-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů prováděl dne 14. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve městě Jičín, katastrálním území Jičín, v ulici Moravčíkova u č. p. 645, zemní práce související s realizací stavby „Jičín, Jičínského kabel NN", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dn 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 375.11 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon